user: pass:
Image details from the RRC Image Gallery:
 
Copenhagen 1755 Clara exhibition
Image Details:

Copenhagen 1755 Clara exhibition

Author: Douwe Mout van der Meer (1704-
Year: 1755
Description: <br><br><br><br>Clara the Dutch Rhinoceros in Copenhagen in 1755.<br>Broadsheet in Kongelige Bibliothek, Copenhagen<br>Arkiv-Nr. 207554<br><br>No illustration of rhinoceros, text only<br><br>Med Hans Kongel. Majests. Allernaadigste Tilladelse.<br>Bekiendtgiores det hermed alle resp. Lysthavere, at her til Staden er ankommen<br><br>DET LEVENDE STORE WUDER-DYR, RHINOCEROS KALDET,<br><br>Og er det eeneste, som er i Europa at finde, som ester den almindelige Meening skal voere Behemoth, ester Beskrivelse Hiobs 40, 10. Det er forundrings vaerdigt for enhver, som faaer det at see, og man kan derhos forundre sig over saadanne store Dyrs Skaberes Almagt. Denne Rhinoceros er fangen i Asien under den store Mogols Regierung i Landskabet Assema, 4000 Mile til Bands herfra beliggende, og er bragt fra Bengalen til Holland med Skivet Knapenhof; Det er tamt som et Lam, saasom det er fangen, medens det var ungt, og til curieusite haver det 3 Aar som en Hund lobet omkring i Baerelferne om Bordet, hvor Dames og Herrer have spiist.<br>Dette underlige Dyr er morkebruunt, haver ingen Haar, paa Naesen haver det et Horn; dets Dyen ere ester Proportion meget smaa, huden er ligesom den var bedekket med Skiolde, samme slaae vel en haand bred over yvernadre, og see ud som en Klaedning, end den som Naturen har begavet den med; Fodderme ere korte og tykke, forsynede med tre Kloer, og fand suomme og dukke i Bandet som en And, og er Mester over Elephanten; af dets Horn kan man giore Beggere, og dersom man kom Wiin, som var blandet med Gift, i Beggeret, springer det i Stykker, som Hr. Kolbe skriver. Til daglig Underholdning aeder det 70 Pund Hoe, 25 Pund Brod, og drikker 14 Spande Band, er 15 aar gammelt, og maa endnu vore i mange Aar, estersom disse Dyr 150 till 200 Aar gamle.<br><br>NB. Dette Dyr kan af enhver sees om Morgenen fra Klokken 9 till 12 Slet, og om Estermiddagen fra 3 till 8 Slet, uden for Norre-Port, naest ved det Kongel. Consumptions-Contoir hos Msr. Paul Nyegaard: De hove Standes-Personer betaler ester egen Genereusite: andre Herstaber betale 3. Mark Danske, Kiobmaend og andre formuende Borgere 1 mk. 8 stil D. andere Borgere 12 stl D. og af ringere Stand 4 stil D. Paa det at endver kan fornoyet, endskiont det af vette Kiendere og Liebhabere vel er en Ducat voerd at see, og af 20000, som have voeret i Asia findes neppe to, som have seet en Rhinoceros. Det tiener og til Estervetning, at man ikke vil opholde sig laenge her, saasom Evermanden har i Sinde, endnu at reyse videre bort.<br><br>NB. Tiener til Estervetning at ovenstaaende Dyr en laengere her bliver at see end til den 26 Julii hos Poul Nyegaard uben Stadens Norre-Port.<br><br>
Location: Captive
Subject: Captivity
Species: Indian Rhino
File Size: 975,4 kb
Dimensions: 1516x1612 px
High-res: This image is protected and you can not download the high-res version To view the high resolution image please register and contact the moderator

[ Home ][ Literature ][ Rhino Images ][ Rhino Forums ][ Rhino Species ][ Links ][ About V2.0]